Брошур Нугалаа тайлбар зураг

Бүх төрлийн танилцуулга каталогийг хүссэн загвар дизайнаар орчин үеийн  технологоор захиалгаар үйлдвэрлэж байна

1 өнгөтэй: Хавтас нь өнгөтэй дотор хэвлэл хар
2 өнгөтэй: Хавтас нь өнгөтэй дотор хэвлэл 2 өнгөнөөс бүрдсэн
4 өнгөтэй: Гадна хэвлэл,доторх хэвлэл өнгөт
5 өнгөтэй: Өнгөт хэвлэл дээр нэмэлтээр фантом өнгө орох

Номын цаасны төрөл

Гялгар

Матт бүрэлт

Хэсэгчилсэн болон бүтэн лак

Фольга

Kлише

neriin_huudas