Бид ажилтнуудынхаа дараах хөнгөлөлт, урамшуулал, тэтгэмжийг олгодог.