Дизайн болон хэвлэлийн технологийн мэргэжлийн их, дээд сургууль, МСҮТ-нтөгсөх курсын хувийн зохион байгуулалт сайтай, сурч хөгжих хүсэл тэмүүлэлтэй оюутанг дадлага хийлгэж, дадлага хийх хугацаанд өөрийгөө сайн ажиллаж, таниулж чадсан оюутанг ажлын байраар хангах боломжтой.