Ном товхимол

Бид хатуу эсвэл зөөлөн хавтастай номыг таны хүссэн хэмжээ, загвараар, мэргэжлийн дизайнеруудын чанартай эх бэлтгэлийн тусламжтай …

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга, тараах материал

Таны компанийн танилцуулга, тараах материалыг хүссэн өнгө төрх, загвар дизайнтайгаар, хамгийн сүүлийн үеийн техник …

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл

Бүх төрлийн сэтгүүлийг өнгө үзэмж, загвар дизайны өргөн сонголттойгоор таны захиалгын дагуу үйлдвэрлэж байна …

Дэлгэрэнгүй

Урилга, мэндчилгээ

Бид хатуу эсвэл зөөлөн хавтастай номыг таны хүссэн хэмжээ, загвараар, мэргэжлийн дизайнеруудын чанартай эх бэлтгэлийн тусламжтай …

Дэлгэрэнгүй

Дэвтэр

Бид тэмдэглэлийн дэвтэр, хичээлийн хэрэглэлийн дэвтрийг таны хүссэн өнгө үзэмж, загвар дизайны өргөн сонголттойгоор …

Дэлгэрэнгүй

Сонин

Таны сонинг хүссэн өнгө төрх, загвар дизайнтайгаар, хамгийн сүүлийн үеийн техник, тоног төхөөрөмж ашиглан чанарын өндөр …

Дэлгэрэнгүй

Нэрийн хуудас

Сэлэнгэпресс ХХК хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн нэрийн хуудас хэвлэлийн үйлчилгээг автоматжуулж …

Дэлгэрэнгүй

Цаасан тор

Таны хэвлүүлэх тор, дугтуйг хүссэн өнгө төрх, загвар дизайнтайгаар, хамгийн сүүлийн үеийн техник, тоног төхөөрөмж ашиглан чанарын өндөр түвшинд …

Дэлгэрэнгүй

Зурагт хуудас

Таны компани, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зурагт хуудсыг хүссэн өнгө төрх, загвар дизайнтайгаар, хамгийн сүүлийн үеийн техник, тоног төхөөрөмж …

Дэлгэрэнгүй

Албан бланк, маягт, дугтуй

Бид аж ахуй нэгж, компанийн зориулалттай албан бланк, маягт, хортой маягтыг захиалгын дагуу хэвлэж үйлчилнэ.

Дэлгэрэнгүй

Календар

Бид ханын болон ширээний бүх төрлийн календарыг өнгө үзэмж, загвар дизайны өргөн сонголттойгоор таны захиалгын дагуу үйлдвэрлэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Шошго

Бид таны бүтээгдэхүүний шошгыг өнгө үзэмж, загвар дизайны өргөн сонголттойгоор таны захиалгын дагуу түргэн шуурхай үйлдвэрлэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Меню

Бид бүх төрлийн менюг өнгө үзэмж, загвар дизайны өргөн сонголттойгоор, салбартаа олон жилийн туршлагатай дизайнеруудын эх бэлтгэл дор таны захиалгын дагуу үйлдвэрлэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Карматай хавтас

Бид бүх төрлийн карматай хавтсыг өнгө үзэмж, загвар дизайны өргөн сонголттойгоор, салбартаа олон жилийн туршлагатай дизайнеруудын эх бэлтгэл дор таны захиалгын дагуу хэвлэж, үйлдвэрлэж байна.

Дэлгэрэнгүй