Бүх төрлийн номыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

Our Hardcover Notebook mixes premium materials with practical design. Like the smooth, Swedish paper and the “Swiss binding” (which means every page of your MOO Notebook stays flat, and you’re not wrestling with flappy pages).

1 өнгөтэй: Хавтас нь өнгөтэй дотор хэвлэл хар
2 өнгөтэй: Хавтас нь өнгөтэй дотор хэвлэл 2 өнгөнөөс бүрдсэн
4 өнгөтэй: Гадна хэвлэл,доторх хэвлэл өнгөт
5 өнгөтэй: Өнгөт хэвлэл дээр нэмэлтээр фантом өнгө орох

Хэмжээ

А6, А5, А4, В5, В4 болон бусад

Материал

Дотор: 60гр, 70гр, 80гр, 100гр, 105гр, 128гр, 157гр,200гр Хавтас – 200гр, 250гр, 300гр, 350гр

Бэхэлгээ

Халуун цавуун бэхэлгээ, оёо, спираль, үдээ

Өнгө

5 өнгө, 4 өнгө, 2 өнгө, 1 өнгө

Номын цаасны төрөл болон грам

Нэмэлт ажилбар

Гялгар

Матт бүрэлт

Хэсэгчилсэн болон бүтэн лак

Фольга

Kлише