Сэтгүүл

Хэмжээ A5, B5,A4, Стандарт бус төрөл бүрийн хэмжээс
Хавтас 200 , 250 ,300 грамм
Дотор цаас 80 , 90, 105 , 128 грамм Бэхэлгээ Наалт, Унаа үдээ
Хэвлэх доод хэмжээ 150 ширхэг↑
Бэлэн болгох хугацаа 1-3 өдөр

Сонин

Хэмжээ А6, A5, А4,A3, Стандарт бус төрөл бүрийн хэмжээс Дотор өнгө 4 өнгө, 2 өнгө, 1 өнгө Материал 80, 105 грамм Бэхэлгээ Наалт, Унаа үдээ Хэвлэх доод хэмжээ 1000 ширхэг↑ Бэлэн болгох хугацаа 1-3 өдөр

Хэмжээ

А6, А5, А4, В5, В4 болон бусад

Материал

Дотор: 60гр, 70гр, 80гр, 100гр, 105гр, 128гр, 157гр,200гр Хавтас – 200гр, 250гр, 300гр, 350гр

Бэхэлгээ

Халуун цавуун бэхэлгээ, оёо, спираль, үдээ

Өнгө

5 өнгө, 4 өнгө, 2 өнгө, 1 өнгө

Цаасны төрөл болон грам