Хэмжээ

А6, А5, А4, В5, В4 болон бусад

Материал

Дотор: 60гр, 70гр, 80гр, 100гр, 105гр, 128гр, 157гр,200гр Хавтас – 200гр, 250гр, 300гр, 350гр

Бэхэлгээ

Халуун цавуун бэхэлгээ, оёо, спираль, үдээ

Өнгө

5 өнгө, 4 өнгө, 2 өнгө, 1 өнгө

Номын цаасны төрөл болон грам

Нэмэлт ажилбар

Kлише

Эмбосс

Хэсэгчилсэн болон бүтэн лак