Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулж, нийгмийн сайн сайхны төлөөх бүх л үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг. Тэр дундаа Хөлбөмбөгийн спортыг Монголдоо хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулан “Сэлэнгэпресс Фалконс” клубыг жил бүр ивээн тэтгэж санхүүжүүлж тогтвортой 17 жил үйл ажиллагаа явуулах боломжоор ханган олон арван хүүхэд залуучуудыг хөлбөмбөгийн спортоор хичээллүүлж зэрэгтэй олон тамирчидыг төрүүлэн гаргасан. Мөн хүүхэд залуусын оюуны боловсролд чиглэсэн олон нийтийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцдог.