Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 25600 ном хандивласан

Сэлэнгэпресс компани үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх болон хүүхэд залуучуудын боловсрол, мэдлэгийг дэмжих зорилгын хүрээнд нийт 25600 ширхэг ном хандиваар хэвлэн нийлүүлээд байна.

Монгол түмний оюуны мэлмий тунгалаг байг.

Сэлэнгэпресс компани
Дэлхийн чанарыг Монголдоо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *