“Үжин төвийг машинтай болгоё” сайн үйлсийн аянд нэгдэж Монголынхоо өсвөр үеийнхнийг дэмжин ажиллалаа.

Сэлэнгэпресс компани байгуулагдсанаас хойш нийгмийн сайн сайхны төлөө төсөл, хөтөлбөрүүдийг дэмжиж ирсэн. Бид “Үжин төвийг машинтай болгоё” сайн үйлсийн аянд нэгдэж Монголынхоо өсвөр үеийнхнийг дэмжин ажиллалаа. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *